Kollektivavtal

I ett kollektivavtal regleras alla de regler, lagar och bestämmelser som finns rörande balansen mellan arbetsgivare och anställda eller så kallade arbetstagare. Här kommer du som är fackligt ansluten alltid att få det skydd du behöver och den hjälp som du kan behöva vid olika situationer. Allt som händer och sker rörande det som händer mellan arbetsgivare och arbetstagare finns väl dokumenterat i dessa avtal. Även du som inte är med i facket kommer till stor del att beröras av detta kollektivavtal. Här är det dock så att det finns vissa delar i ett kollektivavtal som bara berör de som har valt att vara fackligt anslutna.

Ett kollektivavtal är det som kollektivavtalhåller reda på att alla de lagar som finns på arbetsmarknaden tillämpas på rätt sätt vid olika tillfällen. Här ingår exempelvis Medbestämmandelagen som är en lag som ger alla rätt att vara med när det ska fastställas nya avtal. Lagen om anställningsskydd ingår också och är den del av kollektivavtalet som handlar om vem som får avskedas och när, samt i vilken turordning de anställda ska avskedas. Här igår också Förtroendemannalagen, vilket är det som bland annat reglerar hur och vad som får spridas som allmän information på en arbetsplats och utanför denna.

Behöver du bry dig om ditt kollektivavtal?

Naturligtvis ska du bry dig om ditt kollektivavtal. För dig som inte är så väldigt intresserad går det även bra att vara en passiv deltagare. Organisationen sköts av andra och det enda du behöver göra är att kontinuerligt hålla dig uppdaterad om det senaste nyheterna. Detta då vissa avtal som görs kanske inte gynnar dig som anställd och det kan då vara aktuellt att gå ut i strejk med likasinnade inom arbetskategorin. Tar ditt fackförbund ut dig i strejk blir en lockout från arbetsgivarorganisationen. I det läget är det din a-kassa som går in och ersätter dig för förlorad inkomst om du är fackligt ansluten.