Arbetsrätt i Sverige

När det gäller arbetsrätt är detta något som verkligen ser annorlunda ut över hela världen. På de flesta platser i världen finns det något som går under detta namn, men det brukar inte ha lika många fördelar som den arbetsrätt som tillämpas i de nordiska länderna. Här handlar det om lagstiftning mellan arbetsgivare och anställda och detta är sedan länge något som sköts genom så kallade kollektivavtal. Dessa avtal är gjorda mellan de olika fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna. De lagar som gäller om arbetsrätt i Sverige är egentligen ett initiativ från LO som går så långt tillbaka som till tidigt 70-tal.

När det gäller arbetsrätt i övriga världen har inte alla länder det lika förspänt som i de nordiska. Här finns det då många andra modeller och sätt att se på denna typ av rätt. De modeller som finns är den Amerikanska modellen, Anglosachsiska modellenarbetsrätt och den Kontinentala modellen. I Sverige tillämpas den Nordiska modellen och om du ska jobba utomlands ska du definitivt läsa på vilka förändringar det medför gällande din situation och rätt på arbetsmarknaden. När det gäller arbetsrätt i Sverige är det många olika komponenter som ingår i detta, och många fördelar som många bara tar för givet. Sverige är med andra ord ett tryggt land med många och bra fördelar.

Detta omfattas av arbetsrätt i Sverige

Den arbetsrätt som finns i Sverige bygger således på olika kollektivavtal. Egentligen är arbetsrätten något som har avtalats genom ett samarbete av alla olika organ för att den ska vara enhetlig. Här inkluderas Medbestämmandelagen som säkert alla idag vet vad det innebär. Här inkluderas också Lagen om anställningsskydd, vilket reglerar vem som ska gå först vid eventuella uppsägningar, samt också Förtroendemannalagen. För många människor som driver företag och som är anställda fyller dessa lagar många bra funktioner, och ser till att rättvisa skipas vid tvister.